Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Przemoc w szkole — co robić?

Czy Twoje dziecko jest ofiarą przemocy w szkole ze strony rówieśników lub nauczycieli? Jest to częsty problem w polskichszkołach. Co robić i jak sobie z tym radzić?

Kto w ogóle może paść ofiarą przemocy? 

Najczęściej ofiarami bullyingu padają osoby różniące się od większości — fizycznie (inny kolor skóry, kształt oczu, budowa ciała), inaczej się ubierające, nieposiadające modnych ubrań czy gadżetów, czy też myślące zbyt samodzielnie. Nawet niepełna rodzina może stać się powodem do rozpoczęcia przemocy. Często cierpią introwertyczne dzieci, które mają niewielu przyjaciół, dzieci domowe, które nie wiedzą, jak komunikować się w zespole, i ogólnie rzecz biorąc, każdy, którego zachowanie nie jest podobne do zachowania sprawcy.

Nie ma potrzeby korygowania żadnych cech dziecka. Będzie to postrzegane przez dręczycieli jako oznaka słabości i niskiej samooceny, a zatem dowodzi jedynie, że ich działania mają na coś wpływ. 

Jak rozpoznać, że dziecko jest dręczone?

Najlepiej oczywiście dowiedzieć się tego od swojego dziecka. Wymaga to relacji opartej na zaufaniu, tak aby dziecko odczuwało Twoje szczere zainteresowanie nie tylko jego ocenami, ale także jego odczuciami i wrażeniami. Na rutynowe pytania „Jak tam w szkole?” i „Czy ktoś cię tam krzywdzi?” dziecko raczej nie odpowie szczerze. Zapytaj, z kim dziecko siedzi, czy bawi się z kimś w szkole, czy jest zainteresowane lekcjami i szkołą w ogóle i czy lubi swoją klasę. Te pytania pomogą dziecku zrozumieć, że jesteś autentycznie zainteresowany tym, na czym mu zależy.

O ile nie ma relacji, w której dziecko może powiedzieć, co je trapi, nie wstydząc się, nie obawiając się ostrych komentarzy, złości, płaczu, istnieją pewne oznaki, które mogą nasunąć podejrzenie znęcania się:

 • Siniaki i zadrapania, których dziecko nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić, mówi, że ich nie pamięta itp.
 • Dziecko często „gubi” lub „niszczy” rzeczy, które przynosi do szkoły, przynosi ze szkoły zepsuty sprzęt.
 • Dziecko szuka pretekstu, żeby nie iść do szkoły, udaje, że jest chore.
 • Dziecko nie je w szkole i ogólnie zmienia się jego zachowanie żywieniowe.
 • Pogarszają się wyniki w nauce, dziecko traci zainteresowanie lekcjami.
 • Depresja emocjonalna, wycofanie, niska samoocena, koszmary senne, bezsenność.

Jak powinni zachowywać się rodzice?

W pewnym momencie oprawcy mogą naprawdę się wyładować, ale nie jest pewne, czy do tego czasu dziecku pozostanie cokolwiek z poczucia własnej wartości i szacunku dla samego siebie. Dlatego w tej sytuacji potrzebna jest interwencja dorosłych.

W rozmowie z dzieckiem wyjaśnij, że to nie jest jego wina i że tylko słabi ludzie wybierają metody napaści i przemocy.

Jak przygotować się do obrony dziecka, także w sądzie:

 • Zbieraj dowody (zrzuty ekranu, oświadczenia kolegów z klasy i świadków, raporty o zniszczonych rzeczach, zdjęcia, świadectwa pobicia).
 • Skontaktuj się z nauczycielami, psychologiem szkolnym, rodzicami uczniów, którzy dopuścili przemocy. Porozmawiajcie o sytuacji, wymyślcie plan działania.
 • Jeśli brzmi zdanie: „Dzieci muszą sobie same poradzić”, nie znaleziono wspólnej płaszczyzny porozumienia i sytuacja nie ulega zmianie, poproś o opinię psychologa na temat poważnego stanu psychicznego i szkód moralnych, jakich doznało dziecko. Ważne jest, żeby psycholog był licencjonowany, a następnie jego opinia będzie istotne w sądzie.
 • Jednocześnie trzeba wywołać oburzenie opinii publicznej, które skłoni władze do działania i pomoże rodzicom sprawcy zrozumieć, że ich stosunek do sytuacji wymaga ponownego przemyślenia. Pisz posty na portalach społecznościowych, kontaktuj się z dziennikarzami i mediami, które zajmują się sprawami społecznymi.
 • W każdym razie „sprawa” musi być doprowadzona do końca, aby zapobiec nowym przypadkom znęcania się i aby dziecko miało wrażenie, że sytuacja została rozwiązana na jego korzyść.

Comments are closed.