Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Słownik ortograficzny dla dzieci

Żadne dziecko nie musi posiadać wiedzy absolutnej. Nie musi mieć najlepszych ocen z każdego przedmiotu, ani nie musi lubić języka polskiego w szkole. To, że nie każdy czuje się urodzonym humanistą, nie zwalnia jednak z posiadania elementarnej wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Istnieją pewne podstawy, które powinny być przekazywane każdemu, aby komunikacja interpersonalna stała na odpowiednio wysokim poziomie. Kultura słowa uczona w szkole zaczyna się od ortografii.

Po co ta poprawność?

Poprawność ortograficzna jest umiejętnością, której wymaga się od człowieka w życiu codziennym. Mimo, że nie ma ona znaczenia w słowie mówionym to trudno od niej uciec. Słowo pisane jest równie powszechne w obecnych czasach, co w przeszłości. Inna forma komunikacji, czyli zamiana kartki i pióra na urządzenia elektroniczne, nie spowodowała zaniku reguł rządzących językiem. Niektórym umiejętność poprawnego posługiwania się nimi jest potrzeba w pracy, gdzie codziennie mają styczność z wieloma dokumentami, ale tak naprawdę ortografia istnieje w mailach lub zwykłych SMS-ach. Mimo, że korzysta się z dobrodziejstwa autokorekty, warto jednak być pewnym używanych słów. Tak przydane i wymagane zewsząd umiejętności powinny ze względu na swoją wagę i elementarny charakter być kształtowane już na wczesnych etapach edukacji.

Po kolei

Dzieci po poznaniu liter w szkole, zaczynając układać z nich słowa a później zdania, testowane są w formie dyktand. Zasady posługiwania się językiem są im przedstawiane bardzo wcześnie. To dobra metoda, która od początku pokazuje właściwe ścieżki. Same „suche” reguły mogą być nawet przedstawione nieco później, bo w nauce ortografii priorytetowy jest trening. Pozwala on na zauważenie pewnych powtarzalności i wypracowaniu mechanizmów, które umożliwiają zapisywanie coraz szerszego katalogu słów bez zastanowienia.

Słownik dla dziecka

Słownik ortograficzny dla dzieci to pozycja, w którą powinien zainwestować każdy rodzic. Przyda się ona nie tylko w odrabianiu zdań domowych. Umiejętność właściwego posługiwania się samym słownikiem w końcu nie zawsze jest taka oczywista. Dobrze jest pokazać dziecku, że gdy czegoś nie wie nie musi się załamywać, gdyż jest miejsce, z którego może czerpać wiedzę samodzielnie, bez pomocy dorosłych. Warto także zwrócić uwagę na wydania specjalnie dedykowane dzieciom. Są to uszczuplone wersje tradycyjnych słowników ortograficznych. To pozycje z pewnością przystępniejsze dla dzieci. Zawierają podstawowe słownictwo przydatne dla najmłodszych, do tego w niektórych z nich znajdą się proste objaśnienie i wskazówki oraz wytłumaczone odpowiednio do poziomu reguły językowe. Jeszcze jedną zaletą słowników dla dzieci są kolorowe obrazki i nie są to wcale zbędne dodatki. Dzięki nim dzieci lepiej i na dłużej zapamiętają pisownie kolejnych wyrazów, gdyż będą je mogły kojarzyć właśnie z ilustracjami.

Lektura

Poprawność ortograficzną można wypracować nie tylko dzięki dyktandom, poznawaniom reguł i wykorzystywaniu ich w praktyce podczas różnego rodzaju ćwiczeń pisemnych. Gdy dziecko sięga po lekturę i nie ma tu znaczenia czy jest to książka, gazeta czy ulotka reklamowa, nieświadomie uczy się zapisu powtarzających się słów. Mózg rejestruje układ graficzny poszczególnych wyrazów, po czym przy próbie odtworzenia sięga do swoich zakamarków i podpowiada, czy są one zapisane poprawnie. Im więcej dziecko będzie czytać, tym naturalniejszy będzie to proces, który dodatkowo wzbogaci zasób słownictwa młodego ucznia.

Warto dbać o ortografię już od najmłodszych lat.

Comments are closed.