Zamówienia publiczne

Warszawa, dn. 11 grudnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego

„Dostawa żywności do stołówki przedszkolnej" w 2018 roku

Na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zawiadamiam, iż jako najkorzystniejsze oferty zostały wybrane, w poszczególnych częściach następujące oferty:

Indeks Nazwa Adres Cena brutto
 Mrożonki i ryby  ŚWIAT MROŻONEK” S. C.  03-228 Warszawa
 ul. Marywilska 26
8 732,95

 Wędliny, drób mięso

Zakład Mięsny "Wierzejki"
J.M. Zdanowscy
Spółka Jawna
21-404 Trzebieszów
Płudy 21
14 795,45

Produkty spożywcze różne,

mleko i jego przetwory, jaja

SEBEX s. c.
S. Kurzajak, P. Urbaniak
02-281 Warszawa
ul. Municypalna 20
35 689,85
Warzywa i owoce AGRAF
H. Eljasińska i A. Bęza  S.C.
05-083 Zaborów
Wąsy Wieś 8
23 080,00
Pieczywo PIEKARNIA
GRAIN ZEL-POP
05-092 Łomianki
ul. Łąkowa 29
6 974,70

 

Ponieważ zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro kryterium oceny ofert była najniższa cena – 100%, wybrane zostały oferty zawierające najniższe ceny.