To My

NASZYM WYCHOWANKOM ZAPEWNIAMY

Właściwie zorganizowany proces opiekuńczo - wychowawczy i dydaktyczny, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i bezpieczeństwa,
Ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę poszanowania godności osobistej,

Życzliwego podmiotowego traktowania dziecka w procesie wychowawczo - dydaktycznym,

Przestrzeganie PRAW DZIECKA, w szczególności do:

  • bezwarunkowej akceptacji takim jakie jest,
  • spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
  • indywidualnego tempa rozwoju,
  • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
  • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
  • badania i eksperymentowania,
  • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
  • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
  • snu i wypoczynku,
  • zdrowego jedzenia.