Rozkład dnia

- przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 17:30.
- do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia.
- w przedszkolu funkcjonują 2 grupy mieszane wiekowo:
   I grupa - 3 i 4 latki
   II grupa - 5 i 6 latki
- organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oraz oczekiwań rodziców:

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 - 8:30

-przyprowadzanie dzieci, praca indywidualna i w zespołach oraz gry, zabawy i prace porządkowe

8:30 - 9:00

-śniadanie

9:00 - 10:30

-zajęcia w oddziałach wg planu

10:30 - 12:00

-pobyt i zajęcia dzieci na powietrzu

12:15 - 13:00

-obiad

13:00 - 14:30

-odpoczynek dzieci młodszych (bezpłatne zajęcia dodatkowe)

14:30 - 15:00

-podwieczorek

15:00 - 17:30

-odbieranie dzieci, praca indywidualna i w zespołach oraz zabawy według zainteresowań dzieci