Projekty Comenius

Przedszkole nr 25 jest partnerem w Wielostronnym Projekcie Partnerstwa Szkół Comenius "What is Europe?"

W projekcie uczestniczą również: Norwegia, Czechy, Słowacja i Chorwacja. Koordynatorem projektu jest Norwegia.

Czas trwania projektu to dwa lata: 2012/2013 i 2013/2014.

Przedszkole otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000 Euro, które przeznaczy na wydatki związane z mobilnościami, realizacją działań zawartych w planie projektu, oraz zakupem niezbędnych pomocy dydaktycznych. Cele projektu:

- poszerzenie świadomości kulturowej wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
- wytworzenie nowoczesnych i dostosowanych do wieku i możliwości uczniów materiałów dydaktycznych,
- stworzenie prezentacji dotyczącej kultury danego państwa i działań przedszkola w zakresie edukacji kulturalnej,
- organizacja dnia kultury danego państwa związana z pobytem członków projektu w danym kraju,
- promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej,
- zdobycie kontaktów i nawiązanie przyjaźni w różnych państwach europejskich,
- ugruntowanie motywacji w kierunku uczenia się przez całe życie.

Państwa partycypujące w projekcie wspiera Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP.

Polska strona zaprojektowała logo projektu:


Informacje ogólne o Wielostronnych Partnerskich Projektach Szkół Comenius