Programy

Praca dydaktyczno - wychowawcza z dziećmi
prowadzona jest w oparciu o następujące programy:

 1. "Od zabawy do nauki" 2017 - Program wychowania przedszkolnego - Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Dorota Sikora-Banasik, Irena Zbroszczyk, Justyna Święcicka i Ewelina Wilkos

 2. "Program edukacji ekologicznej m. st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym" - Biuro Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Ochrony Środowiska Warszawa 2002; J. Dybysławska, E. Pytlak, H. Waszkiewicz;

   
 3. "Warszawski Program Edukacji Kulturalnej" – Urząd miasta stołecznego Warszawy
  Biuro Edukacji, Biuro Kultury; 2009

   
 4. "4 pory roku ze Strażą Miejską" - Straż Miejska Warszawa 2006;
  M. Kulasza, S. Książek, M. Bachórz B. Dąbrowska;

   

Programy wewnętrzne


 1. Program wychowawczo-profilaktyczny - (2017) - Agnieszka Kalinowska;

 2. Program adaptacyjny - (2016) - Agnieszka Kalinowska;

 3. Przedszkolny Program edukacji kulturalnej - (2016) - Anna Pawłowska-Niedbała;

 4. Program nauki języka angielskiego - (2017) - Anna Pawłowska-Niedbała;