Pracownicy przedszkola

Przedszkole zatrudnia 16 osób:
- 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego (w tym dyrektor)
- 3 nauczycieli specjalistów
- 8 pracowników administracji i obsługi

Nauczycielki permanentnie podnoszą swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w studiach, kursach i warsztatach. Są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Preferują otwarty styl pracy. Swoją postawą tworzą atmosferę ciepła rodzinnego.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną  Nr 11
ul. Al. Jerozolimskie 30 lok. 5

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która zaprasza wszystkich chętnych do współpracy.

  • Dyrektor przedszkola

mgr Anna Pawłowska-Niedbała
nauczyciel dyplomowany

 

  • Kadra pedagogiczna

Grupa I

mgr Aleksandra Skirgiełło
nauczyciel kontraktowy

Barbara Zientek
nauczyciel dyplomowany

Grupa II

Olga Zykubek
nauczyciel stażysta

Danuta Kuczyńska
nauczyciel mianowany

mgr Janina Szeliga-Szafrańska
nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

 

  • Specjaliści

Logopeda

mgr Małgorzata Sadkowska

Katecheta

dr Agnieszka Topczewska

 

Psycholog

mgr Joanna Celmer

 

  • Intendent

Joanna Cukrowska

 

  • Pracownicy obsługi

Katarzyna Kozik

Jadwiga Abramczuk

 

Magdalena Bednarz

 

Wioletta Felczak

 

Sylwia Kudlak

 

Anna Szcześniak

 

Stanisław Strużyński