Płatności

WNOSZENIE OPŁAT W PRZEDSZKOLU NR 25

I. Informacje ogólne

Przedszkole nr 25 czynne jest w godzinach od 7:00 do 17:30. Rodzice/opiekunowie wnoszą opłatę za wyżywienie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł.

Zgodnie z treścią Uchwały  nr XLIX/1205/2017 z 25 maja 2017 roku Rady m. st. Warszawy, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez m. st. Warszawę bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane będą w całym czasie ich pracy. Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach. Nowe przepisy weszły w zycie od 1 września 2017 roku.

Urząd m. st. Warszawy zapewnia dwa bezpłatne zajęcia dodatkowe w przedszkolach. O ich wyborze decyduje dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami. Bez zmian pozostają dotychczasowe zasady płatności za posiłki.

II. Naliczanie opłat

Tabela opłat za całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu

Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Stawka żywieniowa 8,50 zł dziennie za 3 posiłki (śniadanie - 2,55 zł.; obiad - 4,25 zł.; podwieczorek - 1,70 zł.)
Fundusz Rady Rodziców indywidualnie zadeklarowana kwota

NUMER KONTA BANKOWEGO Przedszkola:

71 1030 1508 0000 0005 5060 7069 – konto do wpłat za żywienie dzieci.

Opłaty wnosi się przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, po uzgodnieniu jej wysokości z intendentem placówki (z uwagi na odpisy za nieobecności dziecka) do 10-go każdego miesiąca za żywienie.

Wpłaty na rzecz Rady Rodziców (wg deklaracji) przyjmowane są tylko w kasie przedszkola.

III. Zwrot opłat za żywienie:

 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi jeżeli: rodzic/prawny opiekun poinformuje przedszkole o nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania najpóźniej do godziny 9.00.
 2. W przypadku niezgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 9.00 w pierwszym dniu nieobecności zwrotowi podlega oplata tylko za pozostałe dni nieobecności.