Nasze atuty

Nasze atuty to:

1. Metody pracy z dziećmi oparte na wybranych technikach Celestyna Freineta, np.:

  • organizowanie różnorodnych, okresowych i krótkotrwałych kącików zainteresowań, będących miejscem wyzwalania twórczej aktywności dziecka;
  • układanie przez dzieci swobodnych tekstów;
  • redagowanie przez dzieci z grupy starszej przedszkolnej gazetki pod nazwą "Słoneczna gazetka",
  • umożliwienie dzieciom udziału w wybranej dziedzinie działalności (plastyka, sztuka teatralna, wychowanie fizycznej) organizowanej w formie warsztatów, na które zapraszamy rodziców,
  • stwarzanie różnorodnych sytuacji do samodzielnych doświadczeń dziec w dziedzinie przyrody,techniki i sztuki,
  • organizowanie różnorodnych konkursów, olimpiad, zawodów sportowych z udziałem rodziców,
  • preferowanie samodzielnego twórczego myślenia,
  • prowadzenie przez dzieci korespondencji z Przedszkolem Nr 69 na Mokotowie (pracującym również wybranymi technikami Freineta),
  • prowadzenie "doświadczeń poszukujących" do kształtowania u dzieci w sposób naturalny pojęć matematycznych, według programu prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej,
  • stwarzanie warunków do fizycznego rozwoju dziecka prowadząc gimnastykę twórczą przy muzyce z wykorzystaniem instrumentarium K. Orffa i różnych niekonwencjonalnych pomocy według metody R. Labana i A. M. Kniessów

2. Zdjęcia dzieci na szafkach w szatni i w łazience (zamiast znaczków)
3. Kącik komputerowy w grupie starszej, z licznymi programami edukacyjnymi.
4. Bardzo dobre wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do zabaw i zajęć.
5. Uroczystości, imprezy i konkursy z udziałem rodziców.
6. Wykwalifikowane nauczycielki, kompetentny personel.
7. Dobra organizacja pracy.
8. Wideofony w obu grupach.
9. Czyste, wyremontowane pomieszczenia przedszkolne.
10. Ogródek przedszkolny wyposażony w drewniany, ekologiczny sprzęt do zabaw na powietrzu.
11. Lokalizacja przy Skwerku Mieczysława Fogga, w centrum Warszawy.