DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ DZIECKO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ?

CELE NASZEGO PRZEDSZKOLA:

  • wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, na miarę indywidualnych możliwości,
  • przygotowujemy do podjęcia nauki w szkole,
  • stwarzamy warunki do wyzwalania inwencji twórczej w ruchu, muzyce, i żywym słowie,
  • wykorzystujemy strategię odnoszenia "małych i większych sukcesów",
  • dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, współdziałania w grupie, działania,uczestnictwa w ciekawych zajęciach, kreatywnego myślenia,
  • zapewniamy: kompetentną i doświadczoną kadrę pedagogiczną, życzliwy personel, bezpieczeństwo, stoimy na straży praw dziecka, pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem,
  • promujemy zdrowy styl życia