Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Kinezjologia i jej rodzaje

Kinezjologia jest to nauka zajmująca się powiązaniami pomiędzy mechaniką ruchu ciała człowieka a psychologicznymi reakcjami organizmu na wyżej wspomniany. Możemy ją podzielić na kinezjologię stosowaną i edukacyjną.

Kinezjologia stosowana

Ten rodzaj kinezjologii specjalizuje się w wykrywaniu zaburzeń w obrębie narządów ruchu, narządów wewnętrznych, procesów biochemicznych oraz sfery psychicznej i emocjonalnej danego człowieka. Ponadto bada ona reakcje jakie zachodzą w ludzkim organizmie pod wpływem różnorodnych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Weryfikacja powyższych odbywa się z zastosowaniem manualnych testów mięśniowych, które sprawdzają w jakiej zależności względem siebie pozostają połączenia mięśniowe z obwodowym układem nerwowym i mózgiem.

Kinezjologia edukacyjna

W przypadku kinezjologii edukacyjnej badana jest motoryka człowieka oraz jej wpływ na procesy uczenia się z wykorzystaniem prostych ćwiczeń zwanych gimnastyką mózgu. W przypadku tej dziedziny nauki stymulowane są intensywnie wskazane ośrodki mózgowe. Zadaniem kinezjologii edukacyjnej jest spowodowanie, aby system cielesno- intelektualny człowieka był sprawniejszy. Pomóc w tym ma wzbogacenie obszarów mózgu o nowe połączenia nerwowe, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia kreatywności myślenia. Stosowana jest ona przede wszystkim w pracy z dziećmi, które mają trudności w uczeniu się oraz są nadpobudliwe, a także zauważalne są u nich kłopoty z pamięcią . Przykładem schorzeń, w których idealnie sprawdza się ten rodzaj kinezjologii jest ADHD.

Comments are closed.